Jumlah Jenayah Mengikut Tahun
Berdasarkan statistik di atas, bagi tahun 2021 kita telah dapat mengurangkan kadar jenayah sebanyak 36.5% berbanding tahun 2019. Pelbagai inisiatif telah diambil terutama di laluan landasan berkembar bagi memastikan pengoperasian tren dapat berjalan dengan lancar.
Jumlah Tangkapan Mengikut Tahun
Jumlah tangkapan pada tahun 2021 merupakan tangkapan tertinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya iaitu seramai 438 orang. Tangkapan tertinggi adalah menceroboh landasan, kecurian kabel semboyan dan mencuri peralatan urusan jalan. Manakala tangkapan pada tahun 2020 pula adalah sebanyak 217 tangkapan.
Berdasarkan kepada Jumlah tangkapan mengikut tahun di atas, dapat diperincikan pula pecahannya mengikut kes seperti berikut :-
Jumlah Tangkapan Kes Kecurian Bagi Tahun 2021
Berdasarkan statistik di atas, jumlah tangkapan bagi kes kecurian harta benda KTMB adalah sebanyak 13 kes. Pelbagai usaha dan inisiatif telah di ambil supaya tangkapan dapat dibuat. Kes kecurian boleh menyebabkan kerugian yang tinggi kepada KTMB.
Jumlah Tangkapan Lain-Lain Jenayah Bagi Tahun 2021
Statistik di atas menunjukkan jumlah tangkapan bagi lain-lain jenayah selain daripada kes kecurian. Kes menceroboh merupakan tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 362 kes dan dadah pula 29 kes.