Pemantauan

1. Kamera Keselamatan CCTV

Polis Bantuan harus menjaga disiplin dan integriti ketika melaksanakan penugasan masing-masing