Amanat Ketua Polis Bantuan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

 

Segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT di atas limpah rahmatnya kerana masih memberi kesempatan kepada kita bersama-sama di dalam Pasukan Polis Bantuan KTMB dalam membentuk pasukan yang lebih mantap bagi menghadapi cabaran masa kini.

 

Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi pernghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga Polis Bantuan KTMB yang telah memerah keringat dalam memastikan keselamatan premis KTMB agar sentiasa berada dalam keadaan selamat dan memastikan pengoperasian tren berjalan dengan lancar.

 

Mengakiri perutusan ini, saya menyeru seluruh warga Polis Bantuan KTMB untuk meningkatkan momentum bagi mencapai prestasi yang lebih cemerlang, serta terus cekal berhadapan dengan apa jua cabaran yang mendatang demi menjaga nama baik Polis Bantuan dan KTMB amnya.

 

Sekian, terima kasih.

 

SUPT. ZAHAR BIN RAHMAN

Ketua

Jabatan Polis Bantuan

KTM Berhad.